Actievoorwaarden Winactie 2x tickets voor Pairi Daiza 2023

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘2x tickets voor Pairi Daiza’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door mo’media bv, uitgever van het boek ‘time to momo West-Wallonië’ en ’time to momo Henegouwen’.

Actievoorwaarden

 1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor iedere deelnemer aan de actie.
 2. Medewerkers van mo’media bv en time to momo online bv zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelname aan de actie is gratis.
 4. Iedere persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar kan deelnemen aan de actie.
 5. De actie loopt van dinsdag 4 juli 2023 tot en met 11 juli 2023. Op 12 juli 2023 wordt de winnaar van de prijs bekendgemaakt.
 6. Bij deelname aan de actie wordt de deelnemer om enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de actie. Deelnemers die de gevraagde gegevens niet volledig en naar waarheid verstrekken, zijn van de actie uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt mo’media bv zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.
 7. Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden.
 8. De deelnemer volgt @uitgeverijmomedia en @timetomomo_com op Instagram en laat in een reactie weten mee te willen doen. De winnaar wordt door @uitgeverijmomedia door middel van een loting gekozen en via een Direct Message (DM) gevraagd de benodigde persoonlijke gegevens te sturen. momedia bv neemt via lotte@momedia.nl contact op met de winnaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. Voor de actie gelden de volgende voorwaarden:
  1. De prijs is inclusief:
   1. 1 exemplaar time to momo West-Wallonië OF 1 exemplaar time to momo Henegouwen
   2. 2 entreetickets voor Pairi Daiza, geldig tot en met 30 december 2023
   3. 1 notitieboekje van Pairi Daiza
  2. De prijs is exclusief:
   1. Overige reiskosten, kosten voor openbaar vervoer en parkeerkosten, kosten voor overnachting.
   2. Eigen uitgaven ter plekke.
   3. Toeristenbelasting (indien relevant).
 10. De prijs is niet geldig in combinatie met andere acties.
 11. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, (deel)restitutie en doorverkoop is niet mogelijk.
 12. mo’media bv en time to momo online bv behouden zich het recht voor eventuele wijzigingen op de actiepagina door te voeren.
 13. mo’media bv en time to momo online bv zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reis- en/of verblijfkosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze actie.
 14. mo’media bv en time to momo online bv zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendom of voor lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen tijdens de reis of het verblijf. Deelname aan andere activiteiten is op eigen risico.
 15. mo’media bv en time to momo online bv behouden zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 16. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.