Actievoorwaarden Winactie Heilige Nachten 2023

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Winactie Heilige Nachten’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door mo’media bv, uitgever van het boek ‘time to momo Groningen’.

Actievoorwaarden

 1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor iedere deelnemer aan de actie.
 2. Medewerkers van mo’media bv en Heilige Nachten zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelname aan de actie is gratis.
 4. Iedere persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar kan deelnemen aan de actie.
 5. De actie loopt van woensdag 26 juli 2023 tot en met woensdag 2 augustus 2023. Op donderdag 3 augustus 2023 wordt de winnaar van de prijs bekendgemaakt.
 6. Bij deelname aan de actie wordt de deelnemer om enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de actie. Deelnemers die de gevraagde gegevens niet volledig en naar waarheid verstrekken, zijn van de actie uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt mo’media bv zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.
 7. Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden.
 8. De deelnemer volgt @uitgeverijmomedia en @heiligenachten.nl op Instagram en laat in een reactie weten mee te willen doen. De winnaar wordt door @uitgeverijmomedia door middel van een loting gekozen en via een Direct Message (DM) gevraagd de benodigde persoonlijke gegevens te sturen. mo’media bv neemt via lotte@momedia.nl contact op met de winnaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. De prijs bestaat uit een overnachting inclusief ontbijt voor twee personen in de Kerk van Noordbroek van Heilige Nachten t.w.v. € 183,20,-, uitgevoerd door mo’media bv.
 10. Vanaf 1 juli 2023 kan men de overnachting inplannen. De overnachting moet tussen 1 juli 2023 en 17 september 2023, in overleg met mo’media bv, geboekt worden.
 11. Voor de actie gelden de volgende voorwaarden:
  1. De prijs is inclusief:
   1. 1 overnachting inclusief ontbijt bij Kerk van Noordbroek te Noordbroek voor twee personen t.w.v. € 183,20 (eventuele meerkosten zijn voor eigen rekening).
   2. 1 exemplaar van time to momo Groningen
  2. De prijs is exclusief:
   1. Overige openbaar vervoerkosten, reiskosten en parkeerkosten.
   2. Eigen uitgaven ter plekke.
 12. De prijs is niet geldig in combinatie met andere acties.
 13. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, (deel)restitutie en doorverkoop is niet mogelijk.
 14. mo’media bv en Heilige Nachten behouden zich het recht voor eventuele wijzigingen op de actiepagina door te voeren.
 15. mo’media bv en Heilige Nachten zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reis- en/of verblijfkosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze actie.
 16. mo’media bv en Heilige Nachten zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendom of voor lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen tijdens de reis of het verblijf. Deelname aan andere activiteiten is op eigen risico.
 17. mo’media bv en Heilige Nachten behouden zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 18. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.