Actievoorwaarden Winactie Why Should I Go To

Win € 100,- travel money for your next city trip

Om de verschijning van ons nieuwste reisgidsen te vieren geven wij 5 x €100,- travel money cadeau.

Wat moet je doen?
Laat je gegevens achter via deze link: WHY SHOULD I GO TO – INSCHRIJFFORMULIER

De winnaars worden getrokken op 15 september (eerste 3 winnaars) en op 5 januari (laatste 2 winnaars), en worden schriftelijk (via mail) op de hoogte gesteld.

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Why Should I Go To: Win € 100,- travel money for your next city trip’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door mo’media bv, uitgever van het reisgidsen ‘Why Should I Go To’.

 1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor iedere deelnemer aan de actie.
 2. Medewerkers van mo’media bv zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelname aan de actie is gratis.
 4. Iedere persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar kan deelnemen aan de actie.
 5. De actie loopt van dinsdag 17 mei 2024 tot en met 31 december 2024. Op 15 september worden de eerste 3 winnaars van de prijs bekendgemaakt. Op 5 januari 2025 de laatste 2 winnaars.
 6. Bij deelname aan de actie wordt de deelnemer om enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en om op de hoogte te blijven over de nieuwe reisgidsen ‘Why should I Go To’. Deelnemers die de gevraagde gegevens niet volledig en naar waarheid verstrekken, zijn van de actie uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt mo’media bv zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.
 7. Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden.
 8. De deelnemer vult bovenstaand actieformulier in.
 9. De prijs is reistegoed ter waarde van €100,- te storten op de bankrekening die de winnaar opgeeft.
 10. De prijs is niet geldig in combinatie met andere acties.
 11. mo’media bv behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen op de actiepagina door te voeren.
 12. mo’media bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze actie.
 13. mo’media bv is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendom of voor lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen tijdens de reis of het verblijf.
 14. mo’media bv behoudt zich het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 15. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.